عصبانیت بیرانوند و عذرخواهی از توپ جمع کن

ورزشی
منتشر شده در 06 اردیبهشت 1398
دیدگاه کاربران
علی اهواز -

واقعا این حرکت اخراج نداشت؟