کشتی چوخه (کلیپ دوم)

استودیوی رساترین
منتشر شده در 21 فروردین 1398

Chookhe is Kurdish wrestling that is in Federation of Rural Sports and Local Games and has international fame; interview with an agent of The Association For International Sport for All (TAFISA) and other managers and champions.

🤼‍♂️🏆🥇

گزارش آقای حمامی خبرنگار ورزشی از مسابقات کشتی باچوخه در گود چشمه زینل خان اسفراین (۹۸/۰۱/۱۶)

در این گزارش، دکتر جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی، ژائوئن رئیس انجمن ورزش های سنتی جهان، میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، استاد هادی عامل گزارشگر جهانی، پهلوانان پرآوازه چوخه: الیاس علی اکبری، حسین اکبری، حسین کلال، هادی قدیمی و وحید قائمی سخن می گویند.

✔️کانال رسمی انجمن چوخه کشور کشور

t.me/chukhe_ir

دیدگاه کاربران
<