شاهد حادثه تروریستی آبسرد: اول انفجار شد و بعد از دو طرف تیراندازی کردند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 آذر 1399

شاهد حادثه تروریستی آبسرد: اول انفجار شد و بعد از دو طرف تیراندازی کردند

دیدگاه کاربران