آرزوی موفقیت همسر مرحوم پورحیدری برای محمد نادری

sports
منتشر شده در 28 آبان 1399

فریده شجاعی: وقتی محمد نادری پیراهن منصور را پوشید برایم تداعی خاطرات شد و برای این بازیکن آرزوی موفقیت می کنم

دیدگاه کاربران