سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 مهر 1399

محمد امامی فرزند احمد حسب محتویات پرونده کیفرخواست و مستندات اتهام دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 1350 میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع دریافت غیر قانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به مبلغ 5 هزار و 96 میلیارد ریال از بانک سرمایه دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و 124 میلیارد و 326 میلیون ریال از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق العمل کاری دریافت غیر قانونی و جوه به مبلغ 414 میلیارد و 954 میلیون و 311 هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه در پوشش انعقاد قرار داد حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم مبلغ هزار و 269 میلیارد و 300 میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک دریافت غیر قانونی 900 میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی ازبانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک موسوم به فرشته است. در این جلسه وکیل مدافع امامی به دفاع از موکل خود پرداخت و سپس نماینده دادستان شرح کامل تری از پرونده را ارائه کردند.

دیدگاه کاربران
<