از قتل در پاریس تا رکوردشکنی تعداد رای دهندگان در آمریکا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 مهر 1399

در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از قتل در پاریس و احتمال تروریستی بودن حادثه رکوردشکنی تعداد رای دهندگان در آمریکا پیش از فرارسیدن تاریخ انتخابات احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا و چند خبر دیگر را مرور میکنیم.

دیدگاه کاربران