در کار پرورش حاتم طایی نباشید

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

باید سعی کنید که از تمامی فضاهای سالن استفاده کنید. عده ای از دوستان بر این باورند که فضاهای متراکم می تواند باعث اذیت و ازار پرنده شود در صورتی که اینگونه نیست و تراکم کاملا باید مهندسی شده باشد


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/396-kareparvaresh.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران