اطلاعاتی از سهامداران اسنپ - دو فرد عرب و آلمانی اسنپ را راه‌ انداختند!

مجله ماگرتا
منتشر شده در 22 آبان 1398

مدیر عامل اسنپ:


🔹 دو فرد عرب و آلمانی اسنپ را در ایران راه‌انداختند و هم اکنون بیش از 40درصد درآمد این شرکت به جیب خارجی‌ها می‌رود.


🔹 60 درصد ایرانسل 30درصد یک شرکت آلمانی متعلق به 2عربستانی 10 درصد هم هایپراستار که متعلق به یک اماراتی هست! | مجله اینترنتی ماگرتا را دنبال کنید: https://magerta.ir

دیدگاه کاربران