تمرین پیانو در کلاس

امیرعباس شمس / مدرس پیانو
منتشر شده در 27 آبان 1398

من امیرعباس شمس مدرس پیانو در حال کار باهنرجوی عزیزم سهیل سهرابی سهیل آهنگ Russian nights را اجرا میکند.

دیدگاه کاربران