میکسر سوسیس و کالباس

تجهیزات آشپزخانه صنعتی
منتشر شده در 28 آبان 1398

سوسیس و کالباس : مرحله اول جهت تهیه سوسیس و کالباس خانگی خرد کردن گوشت و مخلوط کردن آن با مخلفات دیگر مانند روغن و ادویه و می باشد.

دیدگاه کاربران