مولن روژ ۷ | بهناز جعفری با غم ها، شادی ها و آثارش

FilmMilm
منتشر شده در 15 آبان 1396

در هفتمین برنامه مولن روژ خسرو نقیبی با بهناز جعفری گفت وگو کرده. درباره سال های فعالیت در سینما، اشتباهات، انتخاب ها، تغییر نگاه به مسیر بازیگری و خیلی چیزهای دیگر.

برنامه ای از خسرو نقیبی/ مجری طرح: آرت تاکس/ پخش انحصاری: آپارات

دیدگاه کاربران