بهسازی مسیر زائران اربعین حسینی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 مهر 1396

گزارشی از بهسازی جاده ایلام به مهران و چهار بانده کردن این مسیر برای زائران اربعین

دیدگاه کاربران