آزمایش HAL Typing برای چه افرادی انجام میشود؟

آزمایشگاه پاستور در اهواز
منتشر شده در 02 بهمن 1398

راه های ارتباطی با آزمایشگاه پاستور :

شماره تماس: 061۳۳۳۶۴۱۶۲

آدرس : اهواز - کیانپارس - خیابان اسفند شرقی – پ 19 ---

آدرس سایت : www.pasteurlab.ir

دیدگاه کاربران