دوربین مخفی - نماینده مجلس

ترنج
منتشر شده در 28 بهمن 1398

به توجه به نزدیک شدن به 2 اسفند و روز انتخابات نماینده های مجلس شورای اسلامی این دوربین مخفی را با هم تماشا کنیم.

دیدگاه کاربران