گام اول را محکم و با اقتدار بردار

من پنهان
منتشر شده در 30 بهمن 1398

سلام

#گام_اول #برنامه_اوج_گیری #خودباوری و #اعتماد_به_نفس می باشد . مهمترین ابزار تقویت خودباوری ، تمرکز بر #نقاط_قوت است .

سئوال : آیا نقاط قوت خودرا میشناسی ؟

دیدگاه کاربران