تغییر ظاهر صبا راد بعد از خداحافظی از تلویزیون

حاشیه
منتشر شده در 24 بهمن 1398

صبا راد که به تازگی از تلویزیون خداحافظی کرده ویدئوهایی با ظاهری متفاوت از خودش منتشر کرده است.

دیدگاه کاربران