گشت زنی در قلعه رودخان روح شما را تازه می کند

ترنج
منتشر شده در 12 بهمن 1398

قلعه رودخان آرمیده در دل جنگل در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است . بر روی سردر ورودی آن درج شده است که این قلعه در سال 918 تا 921 هجری قمری برای سلطان حسام الدین امیردباج بن امیر علا الدین اسحق تجدید بنا شده است.

دیدگاه کاربران
تهران بلیط -

www.tehranblit.ir