نیکخو: کار واگذاری هر دو ورزشگاه به استقلال تمام شده است

دنیای اسپرت
منتشر شده در 08 تیر 1399
دیدگاه کاربران