09380039391حقانی-جیدترین سیستم چادری سقف رستوران-سایبان برقی کافه رستوران-سیستم تاشو حیاط فودکورت-سقف تاشو کافه رستوران عربی-سقف جمع شونده باغ رستوران- سایبان اتوماتیک حیاط رستوران

شرکت سازه چادری غشا
منتشر شده در 12 خرداد 1399

شرکت سازه چادری غشا مجری و طراح سیستم سقف چادری جهت هرنوع کاربری با استفاده از تکنولوزی غشا پیش تنیده پلی استری با رویه PVCدارای مواد انتی Uvمیباشد.پیش تنیدگی خاصیتی است که موجب میشود سایبان در هرگونه ناملایمات جوی مقاومت کند و رفتار سازه ای نشان دهد.

دیدگاه کاربران