سخنان بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ خراسانی 20

شبکه دانایی
منتشر شده در 11 تیر 1399

جملات فلسفی و ناب استاد فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (بنیانگذار مکتب فلسفی اردیسم orodism ) برگرفته از کتاب سرخ


((آزادی هدیه و کادو نیست آزادی مسئولیت است و بی شک مردم تن پرور و بی مسئولیت آزادی ندارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی))


The philosophy of Orodism - Orod The Great - The Greatest Philosophers Of The World

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.