حادثه دلخراش برای شرکت‌کننده عصر جدید

ترند
منتشر شده در 09 تیر 1399

گروه پارسوماش در آخرین قسمت دور مقدماتی عصر جدید اجرای متفاوتی داشت که با حادثه دلخراشی همراه شد.

دیدگاه کاربران