پخش خودکار بعدی

زنان زاگرس

ترنج ترنج
234


هزاران سال است که زنان بختیاری زایشگرند. این مادران قدرتمند و مقاوم زاگرس در همه این هزاران سال نه همپای مردان و در کنار ایل بلکه محور زندگی زیست اجتماعی و اقتصاد ایلات و عشایر و در عین حال همسران مردان زاگرس‌نشینند. آن‌ها از گذشته‌های دور تا امروز در دورترین بیراهه‌ها و ناپیداترین دره‌های زاگرس سر به فلک کشیده از صبح تا تاریکی شب مسئول خانه و زندگی تبار و ایل و خانواده‌هایشان بوده‌اند و با کمترین توقعات بار اصلی زندگی را بر دوش می‌کشند.

تاریخ انتشار 16 / 05 / 1398
دسته‌بندی مستند
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.