پرونده مستند 61 - سرقت از طریق زورگیری

میرادو
منتشر شده در 29 مرداد 1398

مجموعه برنامه #پرونده_مستند به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم کارشناس و ... می پردازد

دیدگاه کاربران