سم علف کش سس آوت | SES OUT خشکاننده سس مزرعه چغندر

آریا سبز
منتشر شده در 12 تیر 1398

روییدن علف های هرز مضر از جمله سس در مزارع چغندر اجتناب ناپذیر و بسیار ناخوشایند است. اما با استفاده از سم علف کش سیستمیک سس آوت رهایی از این علف ها کار سختی نیست. علف کش سس آوت به گونه ای طراحی و فرموله شده که جلو تقسیم سلولی و در نتیجه رشد سس ها در مزارع چغندر را می گیرد. این علف کش به صورت انتخابی عمل می کند و برای محصول اصلی مزرعه مضر نیست. بهترین زمان سم پاش با سس آوت پس از آبیاری و رسیدن رطوبت به حد مطلوب می باشد. با تماس با شماره های 09146740450 و 09149643764 علف کش سس آوت را سفارش دهید. www.ariasabz.com چاره ساز شما در مبارزه با تمامی آفات زراعی.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.