مواجهه با حوادث غیرمنتظره

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 23 مرداد 1398

خانمی سوال کردن که برادرم به طور ناگهانی سکته کرده اند و بعد از آن ایشون بی حوصله و درونگرا شده اند.......https://www.vidafallah.com http://instagram.com/vida.fallah

دیدگاه کاربران