خرید فرش ماشینی با توجه به وضعیت اقتصادی

اریا
منتشر شده در 18 اردیبهشت 1398

در این فیلم به توضیح فرش ماشینی را چگونه با توجه به وسع مالی بخرید پرداخته شده است. امید وارم مفید واقع شود.

دیدگاه کاربران