سوریلند جدید - تاریخ جغرافی!

بهترین ها
منتشر شده در 02 اسفند 1399

هم طویله ای جدید از طنز سوریلند


این قسمت تاریخ جغرافی که اشاره به پارکور روی آثار باستانی از جمله تخت جمشید دارد.

دیدگاه کاربران