پنج بازی ناشناس ولی با کیفیت برای موبایل

تک شو
منتشر شده در 30 آبان 1400

همه بازی ها در دنیای ویدیو گیم آنطور که باید و شاید دیده نمیشوند که البته علیرغم کیفیت بالای بازی به دلایل مختلفی ممکن است با شکست مواجه شوند. از جمله زمان بد انتشار و یا تبلیغات ناکافی و با کیفیت پایین. در این پنج ترین با 5 بازی آندرریتد آشنا خواهید شد که بازی های بسیار خوبی هستند اما به خوبی دیده نشدند

دیدگاه کاربران