5 ویدیوی ترسناک از حضور روح و جن در کانال های فاضلاب (مستند کوتاه ترسناک)

پرونده های مرموز
منتشر شده در 25 آذر 1399

5_کانادا:چند جوانپس از شنیدن صدای عجیب و ورود به فاضلاببا حمله موجودی وحشتناک مواجه میشوند!


4_کالیفرنیا:صدای همهمه ارواح از درون یکی از ورودیهای غار!


3_کارولینای شمالی:طی پاکسازی مجرای فاضلابدوربین رباتیکتصاویری از توده های زنده و ترسناکی ضبط میکند که شبیه موجودات فضاییست!


2_اورگان:جوانی پس از شنیدن صدای ضجه های ترسناک از داخل فاضلابوارد آن شدهموجود ترسناکی را مقابلش میبیند!


1_روسیه:مدیر کانال یوتیوبی که کلیپهای سگش را به اشتراک میگذاردیک ویدیوی عجیب آپلود میکند.کلیپی از موجودی ترسناک درون چاه!

دیدگاه کاربران