دیرین دیرین - حمل و نقل عمومی

دیرین دیرین
منتشر شده در 30 آبان 1399

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است


فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید


فاصله‌گذاری‌اجتماعی را حتی در وسایل حمل و نقل عمومی آموزش داده‌ایم.‌ ببینید و از این‌همه خلاقیت لذت ببرید

دیدگاه کاربران