برای همه کسانی که زیاد عذرخواهی می کنند...

صبا
منتشر شده در 20 خرداد 1403

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که زیاد عذرخواهی می کنند؟ نمی دانید؟ خب سعی کنید وقت هایی که عذرخواهی می کنید مچ خودتان را بگیرید. مثلا وقتی گارسون رستوران برای تان نوشیدنی اشتباهی می آورد شمایید که می گویید معذرت می خواهم؟ اگر این طور است حتما این ویدئو را ببینید.

دیدگاه کاربران