بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

کراتین بهرامی
منتشر شده در 18 دی 1398

نحوه عملکرد این دو نوع کلامازون به یک صورت است. در کلامازون اوزونیک موردی که خیلی مشهود است آپشن اوزون تراپی می باشد.


کلامازون اوزونیک دارای 17 عملکرد متفاوت بوده که قابلیت تنظیم از نظر انواع مو را دارا هستند. کلامازون اینفرا اسپین نیز از طریق اشعه اینفرا رد کار می کند.


تلفن مشاوره: 09109800024


اینستاگرام:keratinbahrami

دیدگاه کاربران