ورودی های دانشگاه صنعتی شریف ۹۲

درهم برهم
منتشر شده در 08 دی 1396

مصاحبه با دانشجویان تازه ورود به دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۹۲

دیدگاه کاربران
<