برشکاری فلزات / دستگاه نواربر ورق فلزی

لوتوس رول فرمینگ / www.lotosforming.ir/

برشکاری فلزات, برش رول به رول, برش کویل,رول برش, ساخت وفروش خط نوار بررول ورق فلز, ساخت و فروش دستگاه نواربر,دستگاه نواربر ورق های فلزی,دستگاه نواربر ورق فلزی,دستگاه رول به رول ورق فلزات,فروش خط نوار بر(رول برش)ورق های فلزی

09133316692 ایمانیان

www.lotosforming.com

آدرس دفترخاورمیانه: ایران،اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد2

دیدگاه کاربران