کمک های اولیه هنگام پریدن جسم خارجی به گلو

سیگنال
منتشر شده در 13 آذر 1396

در سن کمتر از یک سال، بچه را روی یک دست به صورت دمر قرار دهید( سر کودک کمی پایین تر از تنه باشد) و بعد با کف دست 5 ضربه متوالی، سریع و نسبتاً محکم به بین کتفها بزنید و بعد بلافاصله بچه را برگردانده و در صورت مشاهده جسم خارجی آن را بیرون آورید، اگر موفق نبود، پنج فشار متوالی به قفسه سینه با روشی مشابه ماساژ قلبی، می تواند کمک کند. 2،در سنین بالای یک سال، اگر فرد هوشیار است و ایستاده، پشت او قرار بگیرید؛ بعد یک دست را مشت کنید و بین ناف و جناغ قرار دهید و با دست دیگر دست مشت شده را بگیرید.

دیدگاه کاربران