امضاهای طلایی دولت مشکلات مواد اولیه را دو چندان کرد !؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 تیر 1399

امضاهای طلایی دولت مشکلات مواد اولیه را دو چندان کرد !؟

دیدگاه کاربران