مگه نمیخوای به هدفت برسی ؟ پس شتاب بگیر

من پنهان
منتشر شده در 07 اسفند 1398

سلام

#گام_ششم #ICP در حوزه #زمان تعریف شده است یعنی برای رسیدن به #هدف با #شتاب مناسب و #زمانبندی متناسب با شرایط خود به سمت هدف شتاب بگیر

سئوال : چندین بار به سمت هدف شتاب گرفته ایی و در وسط راه نصفه کاره رهایش کرده ایی ؟

دیدگاه کاربران