از جراحی پروفسور سمیعی تا شفا به وسیله امام رضا !

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 12 اردیبهشت 1401

روایت چگونه شفا گرفتن همسر دکتر شبستری را بشنوید.

برشی از ویژه برنامه مثل ماه شبکه سوم سیما

دیدگاه کاربران