انتقاد ممیزی از عبارت بده بزنیم پشه در سریال مهمونی

حاشیه
منتشر شده در 18 تیر 1401

انتقاد جنجالی وحید آقاپور مجری برنامه ممیزی از عبارت بده بزنیم پشه را در این بخش از مشاهده میفرمائید.

دیدگاه کاربران