انتخاب شهر در انتخاب رشته

مشاوره رایگان کنکور 1400
منتشر شده در 16 مرداد 1398

انتخاب شهر در انتخاب رشته ی کنکور چقدر اولویت دارد؟


در انتخاب شهر به چه معیارهایی توجه کنیم؟


چرا انتخاب رشته به امید تغییر رشته عاقلانه نیست؟


آب و هوا / هزینه / مذهب /مسیر رفت و آمد و چه نکات دیگری در انتخاب رشته باید مورد توجه قرار بگیرند؟

دیدگاه کاربران