مسعود فراستی " ما همه با هم هستیم " را فیلمی بی همه چیز خواند

تماشاخانه
منتشر شده در 09 تیر 1398

طی نقد و بررسی فیلم های روز سینما در برنامه هفت مسعود فراستی اشاره کرد : ما (با نقدهایمان) یک فیلم بسیار بسیار بی همه چیز را از فروش انداختیم.

دیدگاه کاربران