سه فاکتور مهم در قیمت فروش محصولات شما در طرح حمایتی ما

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

استفاده از ویژگی های بصری مزرعه شما خیلی می تواند در قیمت گذاری محصول تاثیر گذار باشد مثلا اگر خریدار متوجه شود که طیور شما دائما در فضای بسته نگه داری می شوند و یا اینکه در مراتع هم نگه داری می شوند بسیار در قیمت تاثیر می گذارد. با سایر عوامل نیز می توانید در این ویدئو آشنا شوید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/388-foroshemahsoolat.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران