عماد مغنيه شبيه ترين صفات را به مالک اشتر داشت

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

سرلشکر سليماني: عماد مغنيه شبيه ترين صفات را در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت

دیدگاه کاربران