اقامه نماز عید فطر در جای جای ایران

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 خرداد 1398

نماز عید فطر بعد از یک ماه بندگی خالصانه و عاشقانه در جای جای ایران اسلامی اقامه شد.


امروز بندگان خالص خدا نقش زیبایی از عشق بندگی و تقوی آفریدند. آنان نماز عید فطر را شکرانه ای برای پایان یکماه بندگی قرار دادند و با چشمان گریان با ماه خوب خدا وداع کردند. آن لحظه که آروز کردند و آرزو کردیم بارالها این رمضان را رمضان پایان عمرمان قرار نده تا یکبار دیگر به درگاه پرعظمتت توفیق بندگی داشته باشیم.


نماز عید سعید فطر با حضور پرشور مردمی برگزار شد که دل در گروه یار بسته اند و یک ماه عبادت را با خدای متعال دست مایه ای برای قربت قرار دادند. عاشقان کوی دوست نجوای عارفانه الحمدلله علی ما هدینا و له الشکر علی ما اولینا سر می دهند . امروز ایران اسلامی سراسر اللهم اهل الکبریا والعظمه شد. امروز مردم پاک فطرت یکصدا خدایی را صدا زندند که اهل الجود والجبروت است.

دیدگاه کاربران