بانوی میانماری که پس از مسلمان شدن برای فهم اسلام به ایران سفر کرده است.

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 30 آذر 1401

جایزه جهانی گوهرشاد رویکرد آستان قدس رضوی برای الگوسازی بانوان برتر جهان اسلام

دیدگاه کاربران