صدور 350 هزار پروانه ساخت مسکن ناایمن در دهه 90

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 17 فروردین 1401
دیدگاه کاربران
<