کنایه دکتر حسینی به تولد دختر رامبد جوان در کانادا

حاشیه
منتشر شده در 12 شهریور 1398

کنایه دکتر مجید حسینی به رامبد جوان: ایران خوبه اما نه برای بچم

دیدگاه کاربران