علت ناآشنا بودن برخی از حوزه های سود ده پرورش

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 20 آبان 1398

یکی از مهم ترین دلایل این است که کسانی که در این حوزه سود می کنند ترجیح می دهند که این اطلاعات منتشر نشود تا کسان دیگر امکان رقابت نداشته باشند.

منبع:

تیم تحقیقاتی مینی سانل

آدرس ویدئو:

https://minisalon.ir/film/filmmorgh/173-2018-05-27-18-18-22.html

دیدگاه کاربران