ورود اعضای گروه شیلر به تهران

ترنج
منتشر شده در 15 آبان 1398

گروه آلمانی پرطرفدار شیلر برای اجرای کنسرتشام وارد تهران شدند


زمان کنسرت پنجشنبه 16 آبان


جمعه 17 آبان و دوشنبه 20 آبان در سالن وزارت کشور برگزار می شود.

دیدگاه کاربران