واکنش شیمیایی کاربید کلسیم باشمع

سورن شیمی
منتشر شده در 11 شهریور 1398

یک ترکیب شیمیایی است که فرمول CaC2 دارد.و ظاهری با بلورهای سیاه و خاکستری است


http://bit.ly/2k8nTK1

دیدگاه کاربران